सात समुन्द्रपारीको भेनुजुयला कान्डमा बोल्ने प्रचन्ड जम्मु-कास्मिर काण्डमा किन बोल्दैनन् ?

Uncategorized

सात समुन्द्रपारीको भेनुजुयला कान्डमा बोल्ने प्रचन्ड छिमेकी जम्मु-कास्मिर काण्डमा किन बोल्दैनन् ? प्रचन्ड डराएकै हुन ??